Balejazz ynskjer å handtere alle booking-førespurnader på ein ryddig måte. For å få oversikt over henvendingane ynskjer vi difor om at du fyller ut skjemaet under, slik at vi kan gå gjennom «lista» når vi startar bookingen for neste utgåve av Balejazz.

Our booking team prefers to handle all booking-request trough our standard form. Please use this. Please note that we are a annual festival.

SKJEMA / FORM >