Program Billettar Unge talent Historie Stiftinga Kontakt Overnatting

Billettar

Alt billettsal før festivalen skjer her på balejazz.no, Trykk på konserten du ynskjer å kjøpe billett til - og trykk på knappen «kjøp billett» på informasjonssida til konserten.

Serviceavgift er kjem i tillegg til billettprisane.

18 års aldersgrense på klubbkonsertane og på «Jazz, wine & dine».

Med atterhald om programendringar.

I festivalperioden kan du kjøpe billettar på festivalkontoret på Kviknes Hotel.

Det er ikkje høve til å kjøpe festivalpass.

Under finn du kart over dei ulike arrangement-stadane.

Om ikkje anna er avtala med Balejazz, må alle som skal på konsert kjøpe billett uavhengig av alder. På unge talent kjem born under 15 år gratis inn.


Vis Balejazz i et større kart


Solution by