Program Billettar Unge talent Historie Stiftinga Kontakt Overnatting

Stiftinga Balejazz

Stiftinga er ei privat stifting med sete i Balestrand kommune.

Stiftinga er etablert av Balejazz, Kvikne`s Hotel AS, Balestrand kommune, Vestnorsk Jazz-senter og Sogn og Fjordane fylkeskommune.


Stiftinga har som føremål/vil arbeide for:
• Å arrangere ein årleg jazzfestival i Balestrand som er forankra i, men ikkje avgrensa til norsk/regional jazz, herunder med sikte på å fremje og delta i utviklinga av musikarar og miljø som arbeider med jazz.

• Å initiere og delta i jazzkonsertar og liknande gjennom året med sikte på å auke interessa for jazzmusikk, og dermed også leggje grunnlaget for auka interesse for den årlege Balejazzfestivalen.

• Å leggje vekt på å skape eit attraktivt miljø, i tillegg til musikalske kvalitetar, og spesielt ta sikte på å oppretthalde og vidareutvikle det særeigne miljøet rundt den årlege Balejazz-festivalen i Balestrand.

• Å fremja stiftinga sitt kulturtilbod til fastbuande og besøkjande til Balestrand er stiftinga sitt overordna ideelle formål.


Styret er:
Sigurd Kvikne, leiar
Olav Bergum
Solveig Berstad Sande
Lars Nes
Jon Skjerdal

Vedtekter:
Last ned (PDF)Solution by